Mon. Oct 26th, 2020

11 thoughts on “Mượn Bếp Yêu Mình – muốn yêu mình nhiều hơn cần xa bếp?

  1. Đùa chứ!!! Định cho vào chủ đề “Góc cà khịa” của Yêu Bếp cơ!! Ai ngờ chủ thớt vác cả “góc cà khịa” tham gia thử thách tháng này :v

  2. Các bạn tham dự/sắp tham dự thử thách Mượn Bếp Yêu Mình ơi, có ai đọc bài này không, nhiều bạn tham dự sai thể lệ quá huhu 😭😭😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *